BLOG940807-3-01BLOG940807-3-02
____________________________________________________________
今天喵喵少說餵了四五趟,我想虎花豬應該都吃得飽飽的!
喵小花已經會吃乾乾,叫聲跟喵喵一樣宏亮;
喵小豬依然愛吃愛睡,動作慢半拍;
喵小虎則允文允武,動靜皆宜。
ㄏㄚˊ?我偏心喵小虎?應該是吧XD
喵喵每個一段時間就喊集合令,準備餵奶。
也許是慶祝小貓滿月,也許是做個稱職母親給客人看,也許....
也許是知道離別的日子近了.....也許......
也許只是愛現她有三個頭好壯壯的寶寶!
我也有點小感傷呢!當他們要離別的時候,是不是可以再來個歡送會呢?
T-T
虎花豬成長點滴(影片)

    全站熱搜

    酷 發表在 痞客邦 留言(19) 人氣()